• products-cl1s11

Завод за втечнен природен газ

  • LNG Plant Nitrogen Generator Equipment Industrial Nitrogen  Machine

    Оборудване за генератор на азотен генератор за LNG Индустриална азотна машина

    Свързаният петролен газ (APG) или свързаният с него газ е форма на природен газ, който се намира с находища на петрол, или разтворени в петрола, или като свободна „газова капачка“ над маслото в резервоара. След преработката газът може да се използва по различни начини: продава се и се включва в разпределителните мрежи за природен газ, използва се за генериране на електроенергия на място с двигатели или турбини, реинжектира се за вторично оползотворяване и се използва за подобрено оползотворяване на нефт, преобразуван от газ за течности, произвеждащи синтетични горива, или използвани като суровина за нефтохимическата промишленост.